ยามทุกข์มีมิตรแท้ เมื่อคุณ ต ก อั บ จะมีสั ก กี่ ค น กันที่ยัง อ ย า ก รู้จัก อ ย า ก อยู่เคียงข้าง จริงใ จ ใส่ใ จคุณ

เมื่อคุณ ต ก อั บ จะมีสั ก กี่ ค น กันที่ยัง อ ย า ก รู้จัก อ ย า ก อยู่เคียงข้าง จริงใ จ ใส่ใ จคุณ คุณ รู้จักคนเยอะมั้๊ย คุณรู้จักคนเยอะมาก แต่คนที่ช่วยเหลือคุณมีสักกี่คน อ ย่ า บ อ กว่าคุณรู้จักคนมากมาย ย า ม ที่คุณ ต ก อั บ ดูสิว่าจะมีสักกี่คนที่ยังอย ากรู้จักคุณ

คนที่กินๆ ดื่มๆ ท่อง ราตรีกับคุณทุกวัน ย ามคุณมีปัญห า ไม่แน่เสมอไปว่า เขาเหล่านั้น จะยื่นมือเข้ามาช่ว ย เพื่อน จงนับที่คุณภาพ อย่ านับเอาที่ปริมาณ ลากมันฝรั่งไปมาเต็มลำรถ

มิสู้ไข่มุกราตรีเพียงเม็ดเดียว ฉันมีแอบเปิ้ลอยู่หนึ่งลูก แบ่งให้เธอครึ่งหนึ่ง นี่คือ น้ำใจจากมิตรส ห าย ฉันกินหนึ่งคำ ที่เหลือให้เธอ

นี่คือ ความรักของหนุ่มสาว ฉันไม่ได้กินสักคำ ให้เธอทั้งลู ก นั่นคือ พ่อและแม่ของเธอ ฉันเก็ บซ่ อ นไว้ แล้วบ อ กกับใครๆ ว่าหิวจังเลย

มีอะไรให้กินไหม นี่คือ คนในสังคม วันไหนชายหนุ่ม จ น จึงรู้ว่า หญิงคนไหนรักคุณจริง วันไหนหญิงสาวไม่สวย ไม่น่ารัก จึงรู้ว่า ชายคนไหนจะอยู่เคียงข้างไม่ ล ะ ทิ้ งคุณ

วันไหนที่คุณทำอะไร อั บ อ า ย ขาย หน้ า จึงรู้ว่า ใครจริ งใ จ ใครใส่ใ จคุณ เคียงข้าง ไม่ใช่เพร าะคุณมีเงิuฉันจึงต ามติ ด

ถนอมรักษ า ไม่ใช่เพร าะคุณสวยผมจึงห่วงใยใส่ใ จ สิ่งที่ห ล งเหลือเมื่อเวลาผ่านไป ไม่ใช่nรัพย์สินเงิuทอง ไม่ใช่รูปโฉมความงาม แต่เป็นความจริงใ จ คืนผั นวันผ่าน อาจไม่ผูกพัน ไม่ควรรู้จักแต่หน้ า แต่ ควรรู้ใ จ

เพื่อน มี 3 แ บ บ

1เพื่อนที่คบเพร าะ เห ตุผ ล บางอย่ าง ถ้าไม่ใช่เพร าะผลประโยชน์หรือความจำเป็น
ก็คงไม่คบ ขี้เ กี ย จใส่หน้ าก าก

2 เพื่อนที่เจอกันเป็น โอก าสๆ ไป เจอกันทีก็ดูสนิท เป็นเพื่อนกันที ไม่เจอกันก็ลืม เหมือนไม่ใช่เพื่อน

3เพื่อนที่จะคบกันไป ตลอดชีวิต จะเจอหรือจะห่าง ก็รักกัน ห่ วงกัน เวลาผ่านนานเท่าไหร่ก็ไม่เปลี่ยนแปลง

ชีวิตเราสั้นมาก เพื่อนแ บ บที่ 3 คู่ควรกับ เวลา ของเรา เพื่อนแ บ บที่ 2ไม่ต้อง เสียเวลา มากก็ได้ เพื่อนแ บ บที่ 1 ไม่มีดีกว่า สบายใจ กว่า สุดท้าย เรา เป็น เพื่อนแ บ บไหน จะ ได้ เพื่อนแ บ บนั้น

ขอบคุณที่มา นุสนธิ์บุคส์ และ chermarn ratanapongtragoon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *