ไม่มีการแ ก้ แ ค้ น ศั ต รู ด้วยวิธีใดที่จะสง่าและส า ส ม แก่ใจ เท่ากับ “การให้อภัย”

บุญที่ทำให้เป็นคน ‘โกรธยาก‘

ไม่ใช่บุญจากการให้ทรัพย์เป็นทาน แต่…เป็นบุญที่ต่อยอดจากทรัพยทานขึ้นมาเป็น ‘อภัยทาน’

กล่าวคือ เมื่อไม่หวงทรัพย์ได้แล้ว ก็ควรที่จะฝึกเลิกหวงความแ ค้ น ความพยาบาทอ า ฆ า ต ด้วย

ผู้ไม่ฝึกอภัยไว้แต่เนิ่นๆ เรื่องเล็กก็ ฉุ น ขาด อ า ละวาดได้หมด นาน ไปก็เป็นคนโกรธง่ายหายยาก

อยากเลิกนิสัยขี้หงุดหงิด โกรธง่ายหายยาก?

อารมณ์ขี้ห งุ ด ห งิ ด มักมีที่มาที่ไป คือไม่ได้อย่างใจแล้วขัดเคืองง่าย สะท้อนให้เห็นว่าอยากเอาให้ได้อย่างใจมาก และอดกลั้นกับ ‘คลื่นรบกวน’ ได้ยาก

ทางที่จะไม่หงุดหงิดง่าย คือ ทุกครั้งที่รู้สึก ‘พุ่งๆ’ เหมือนอยาก เอาให้ได้อย่างใจมากๆ ให้เตือนตัวเองว่า

นี่คือรากฐานอย่างที่สุดของความหงุดหงิดง่าย ขัดเคืองง่าย

เพราะถ้าอยากสิบ โลกมักให้แค่หนึ่ง หรืออย่างเก่งก็ไม่ถึงห้า!

เมื่อฉุกใจคิดได้ก็จะเห็นโ ท ษของความอยากเอาให้ได้อย่างใจจิตจะฉลาดขึ้นทีละนิด และใจเย็นกว่าเดิมทีละหน่อย

ส่วนทางที่จะอดกลั้นกับคลื่นรบกวนได้มากขึ้น ก็คือเพิ่มเหตุปัจจัยของ ‘ความหนักแน่น’ เช่น พูดคำไหนคำนั้น!

แม้แต่ตั้งใจกับตัวเอง ถ้าเป็นเรื่องดี เป็นคุณประโยชน์ อย่างไรก็ต้องทำให้สำเร็จ เช่น

จะสวดอิติปิโสให้ได้ทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือน ต่อให้ฟ้าถ ล่ ม ดิ น ท ล า ย ก็ต้องหาเวลาสักสามนาทีมาสวดให้จงได้

ถ้าทำอย่างนี้ เราจะพบเครื่องรบกวน ทั้งภายนอกภายในมาลองใจมากมาย

หากผ่านด่านสำเร็จ ก็เท่ากับฝึกเอาชนะคลื่นรบกวน ไม่แพ้คลื่นรบกวนง่ายๆแล้ว

พอทำสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จะรู้สึกว่า ใจหายหงุดหงิดง่ายไปกว่าครึ่งตั้งแต่เดือนแรกทีเดียว!

ขอขอบคุณที่มาจาก : แชร์ธรรมนำชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *