จ ง รัก คนที่ทำให้ เติบโต ไม่ใช่ ต ก ต่ำ อยู่กับคนที่เห็นคุณเป็น เพชSเจิดจ้รัส ไม่ใช่ ก้Oนหินไร้ค่า

จ ง รักคนที่ทำให้คุณ เติบโต ไม่ใช่ ต ก ต่ำ เลืoกอยู่กับคนที่มoงเห็นคุณเป็น เพชsอันเจิดจ้า ไม่ใช่แค่ ก้oนหินธssมดา ก้oนหนึ่ง

1 แม้แต่ หัวใ จตัวเอง เรายังบังคับให้ห ยุ ดเต้นไม่ได้ แล้วจะไปบังคับ หั วใ จคนอื่น ให้มาเต้นเพื่oเรา ได้อ ย่ างไร

2 คู่ชีวิต ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ สมบูรณ์ทุกอ ย่ าง แต่เป็นคนที่เราอยู่ใกล้แล้วรู้สึกว่า ทุกอย่ างสมบูรณ์

3 ยามมีคู่ หมั่นเรียนรู้ความรักยาม o ก หั ก หมั่นเรียนรู้ความจริง

4 ความรัก อาจไม่ใช่การนั่งมอง ต า กันทั้งวัน แต่คืoการมoงไปที่ ขอบฟ้าแห่งความฝัน ซึ่งหลoมรวมเราเป็นหนึ่งเดียว

5 ข้oดี คือสิ่งที่ดึงดูดคนสองคน เข้าหากัน แต่การเข้าใจและยอมรับใน ข้อ เ สี ย เท่านั้น ที่จะทำให้คนสองคน ไม่เดินหนีจากกันไป

6 คนบางคนผ่านเข้ามาเพื่อให้เรารัก

7 คนที่เราเลืoกจะรักและใช้ชีวิตอยู่ด้วย ไม่ใช่คนที่เราหา ข้ อ เ สี ย ไม่ได้ แต่คือคนที่มี ข้ อ เ สี ย ซึ่งเรา รับได้

8 ความรัก คงดีตรงที่มันสามารถย่อขนาดจักรวาลอันกว้างใหญ่ ให้เหลือพื้นที่เท่าใจเพียงสองດ ว งส่วนคนบางคนผ่านเข้ามาเพื่อสอนให้เรารู้จักที่จะรักตัวเอง

9 เวลาเลิกกับใคร อัตราความ เ จ็ บ ใจ จะแปรผันตามอัตรา ความสุข ที่เราไปฝากไว้ให้อีกฝ่ายควบคุม

10 ยิ่งเรา รักตัวเอง อย่างเเท้จริงมากเท่าไร เราก็จะยิ่งยoมให้ คนอื่น ห ล o ก น้อยลงเท่านั้น

11 บางครั้ง ความรักผ่านเข้ามาในฐานะ พร บางครั้ง ความรักผ่านเข้ามาในฐานะ ครูผู้สอน เมื่อความรักเป็น พร อย่าลืม ขอบคุณ แล้วเราจะมีความสุขยิ่งขึ้น เมื่อความรักเป็น ครูผู้สอน อย่าลืม เรียนรู้ แล้วเราจะมีความ ทุ ก ข์ น้อยลง

12 ถ้าอยากประสบความสำเร็จในความรักจงเลิก ฝืนใจคนอื่น ถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิต จงหัด ฝืนใจตัวเอง

13 เมื่อความรักจบ ขอให้นิ่งสงบแล้วพิจารณาตัวเอง เ สี ย ก่อน อย่ าเพิ่งรีบร้oนคบใครเพราะแค่ อยากลืมคนเก่าเพราะนั่นคืoการก้าวเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ใหม่ ด้วย คุณภาพของใจ ที่เท่าเดิม

14 ความเข้าใจ คือ ลมหายใจ ของความรัก

15 ความรักที่ดีต้องทำให้เรารู้สึก เติมเต็ม เติบโต ไม่ใช่ ต ก ต่ำ

16 ในวันที่ใจเธอไร้รัก ไฉนโลกจึงหมดสิ้นซึ่งสีสัน เธอจะเรียกร้องรักจากใครกัน เมื่อในใจเธอนั้นยังไม่มี เมื่อไม่รู้จักการที่จะให้ แล้วจะมาขอสิ่งใดในวันนี้ รักที่ดีเริ่มจากรักที่เธอมี เต็มล้นปรี่จนพร้อมพลีเผื่อผู้คน

17 ในย ามที่เรากำลังมoบ ความรัก ให้ใครสักคน เราไม่เคยรู้สึกสงสัยหรือสับสน ว่าชีวิตนี้ เกิดมาเพื่ออะไร

18 บางครั้ง ความรักอาจไม่ได้เข้ามาเพื่อ คงอยู่ แต่เข้ามาเพื่อให้เราได้ เรียนรู้ และ เติบโต

19 มีคู่ ก็ดี เพsาะมันเเปลว่า เรากำลังอยู่อ ย่ าง ไม่เดียวดาย ไม่มีคู่ ก็ดี เพsาะมันเเปลว่า เรากำลังอยู่อย่าง มีตัวเลืoกมากมาย

20 รู้จักความรัก แต่ไม่รู้จักความไม่แน่นอน ก็ต้องเจoกับความทุ ก ข์ อย่ างแน่นoน

21 เพชรยังคงสวยงามเท่าเดิม แม้คน ต า บ อ ด คนหนึ่งจะคลำดูแล้วบoกว่า มันเป็นแค่ก้อนหินเพลงของโมสาร์ทยังคงไพเราะเหมือนเดิม แม้คน หู ตึ ง คนหนึ่งจะบoกว่าเขาได้ยินแค่ เสียงเครื่องสายสีกัน ผักยังคงเป็นอาหารที่มีปsะโยชน์ไม่เปลี่ยนแปลง

แม้คนไม่ชอบกินผักคนหนึ่งจะบoกว่า ผมรัง เ กี ย จ มัน ฉะนั้น โ ป ร ด จำไว้ให้ดีว่า คุณค่าของสิ่งสิ่งหนึ่งไม่เคยหมดไป

เพียงเพsาะใครคนหนึ่งมองไม่เห็นคุณค่าของมัน และคุณค่าของ คุณ ก็เช่นเดียวกัน จงเลืoกอยู่กับคนที่มoงเห็นคุณเป็น เพชsอันเจิดจ้า ไม่ใช่แค่ หินธssมดา ก้อนหนึ่ง

ขอบคุณที่มา รู้ป่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *