ผู้ใหญ่บ้านนำทีมกรอกเอกสาร ให้ลูกบ้านขึ้นทะเบียน ลุ้นรับเงินเยียวยาเกษตรกร

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านของนายอนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านไทยประจัน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ได้มีลูกบ้านที่เป็นเกษตรกรนำเอกสารหลักฐานการถือครองที่ดิน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรใหม่ เพื่อเร่งนำเอกสารไปยื่นต่อทางสำนักงานเกษตรอำเภอ ในการรอรับเงินตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ช่วงระหว่างประสบปัญหาการแพร่ของ Covid 19 ที่จะหมดเขตการขึ้นทะเบียนในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้

นายอนุสรณ์กล่าวว่า เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ไม่ค่อยทราบถึงขั้นตอนของการลงทะเบียน บางคนไปขึ้นทะเบียนที่เกษตรอำเภอ แต่เนื่องจากขาดเอกสารหลักฐาน ต้องเดินทางกลับมาเอาใหม่หลายรอบ ทำให้ต้องเสียเวลาทำมาหากินเป็นอย่างมาก บางคนยอมเสียสิทธิไปเพราะไม่เข้าใจขั้นตอนการกรอกข้อมูล ทางผู้ใหญ่บ้านจึงไม่อยากให้ลูกบ้านเสียสิทธิตรงนี้ ได้ให้นายนพรัตน์ จั่นสำอางค์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเป็นอาสาสมัครเกษตรตำบล และผู้ช่วยคนอื่นๆ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เกษตรกร พร้อมแนะนำและประชาสัมพันธ์เรื่องการทำเอกสาร

โดยการนำหลักฐานมาให้กับทางผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครเกษตรตำบล กรอกข้อมูลอำนวยความสะดวกให้ เพื่อรวมรวมเอกสารทั้งหมด โดยเจ้าหน้าที่ของเราจะไปยื่นให้เองที่สำนักงานเกษตรอำเภอ โดยที่เกษตรกรไม่ต้องเดินทางไป เพื่อความสะดวกและหลีกเลี่ยงความแออันที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ลดปัญหาของเจ้าหน้าที่ รวมถึงยังป้องกันการแพร่ของ Covid 19 ด้วย

เพื่อไม่ให้เกษตรกรที่ตกหล่นจากการรับสิทธิเยียวยาตรงนี้ ได้มีสิทธิ เมื่อยื่นเอกสารไปแล้วก็ยังติดตามผลให้ว่าเกษตรกรคนไหนผ่านเกณฑ์หรือยัง คนไหนต้องแก้ไขใหม่ ทั้งเกษตรกรรายเก่าและที่ขึ้นทะเบียนใหม่ เพื่อนำมาแก้ไขให้โดยเร็ว ขณะนี้คนที่ผ่านเกณฑ์แล้วประมาณกว่า 100 คน ส่วนที่กำลังดำเนินการอยู่เหลืออีกประมาณ 10 กว่าคน ซึ่งจะทำให้ทุกคนที่เป็นเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ทุกอย่าง โดยที่ไม่ได้เรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น เพราะทุกคนเป็นลูกบ้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเกษตรกรได้มายื่นเอกสารหลักฐานเรียนร้อยแล้ว ทางผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครเกษตรตำบลก็จะลงตรวจสอบพื้นที่ว่ามีการปลูกพืชทำการเกษตร และมีที่ดินตามที่แจ้งไว้ในเอกสารหรือไม่ ก่อนจะรวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งทางสำนักงานเกษตรอำเภอให้ทันวันที่ 15 พ.ค.63 เพื่อส่งต่อไปยังกระทรวงพิจารณาต่อไป

นางสาวประจวบ โฉสูงเนิน เกษตรกรบ้านไทยประจัน กล่าวว่า มีพื้นที่ 16 ไร่ ปลูกสับปะรด ถั่วฝักยาว แตงกวา สลับกัน และมีสระน้ำเลี้ยงปลา ที่ผ่านมาไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เพราะใช้โทรศัพท์ลงทะเบียนไม่เป็น ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ให้นำเอกสารมากรอก ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือดีทุกอย่าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเกษตรกรได้มายื่นเอกสารหลักฐานเรียนร้อยแล้ว ทางผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครเกษตรตำบลก็จะลงตรวจสอบพื้นที่ว่ามีการปลูกพืชทำการเกษตร และมีที่ดินตามที่แจ้งไว้ในเอกสารหรือไม่ ก่อนจะรวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งทางสำนักงานเกษตรอำเภอให้ทันวันที่ 15 พ.ค.63 เพื่อส่งต่อไปยังกระทรวงพิจารณาต่อไป

ที่มา มติชน

อ่านเพิ่มเติม