เกษตรกรบางกลุ่ม ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ รวดเดียว 15000

สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก CO VID รัฐบาลเดินหน้า โอนเงิน ต่อเนื่อง ล่าสุดมีผู้ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว 7.77 ล้านราย ตั้งเป้าให้จบภายในเดือนก.ค. จับตาเกษตรกรบางกลุ่ม มีล้นได้เงินงวดเดียว 15000 บาท

ความคืบหน้ามาตรการ ช่วยเหลือเกษตรกร ภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการCOVID ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ล่าสุดกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ได้ส่งรายชื่อเกษตรกร กลุ่มแรก ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ความซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยาอื่นๆของรัฐให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณ์โอนเงินเยียวยาเข้าบัญชี ทั้งสิ้น 7.77 ล้านราย จากจำนวนเกษตรกรกลุ่มแรกที่มีการขึ้นทะเบียน 8.33 ล้านราย ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม ธ.ก.ส. ได้โอนเงินให้เกษตรกรกลุ่มแรก ชุดที่ 1 ที่ผ่านการตรวจความซ้ำซ้อนกับการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ ของรัฐ

เช่น การเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระตามมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ของกระทรวงการคลัง ข้าราชการบำนาญ ผู้รับสิทธิประกันสังคม หรือโครงการอื่น ๆ ไปแล้วจำนวน 3.22 ล้านราย วงเงินรวม 16,114.76 ล้านบาท ขณะนี้ธ.ก.ส. อยู่ระหว่างการโอนเงินให้เกษตรกรกลุ่มที่ 1 ชุดที่ 2 เพิ่มเติมอีก 3.5 ล้านราย คาดว่าจะได้เงินครบภายใน วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

เกษตรกรสามารถกลุ่มแรกสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือตรวจสอบสิทธิ์ ได้ที่ www.moac.go.th หากเกษตรกรรายใดที่ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถอุทธรณ์ ได้จน ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ระหว่างวันที่ 1ถึง15 พฤษภาคม 2563 สามารถตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร ได้ที่เว็บไซต์ www.moac.go.th ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และสามารถอุทธรณ์ ได้ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2563 ขณะที่เกษตรกรกลุ่มที่ 3 เกษตรกรที่ยังไม่ได้เพาะปลูกในฤดูกาลนี้ ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้ยืดสิทธิ โดยให้เกษตรกรมาลงทะเบียนแจ้งความจำนงที่จะปลูกภายในวันที 15 พฤษภาคม 2563

และปลูกพืชจริงก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวนมี 1.3 แสนราย คาดว่าจะได้รับเงินประมาณเดือนกรกฎาคม ซึ่งกลุ่มนี้จะได้ทีเดียว 3 เดือน ก็คือ 15,000 บาท 23 พฤษภาคม 2563 นายเฉลิม ชัยศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เกษตรกรกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ใครทีโดนตัดสิทธิ์ไปไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถอุทธรณ์ได้ตาม 8 หน่วยงาน ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ภายในวันที่ 5 มิ.ย.เท่านั้น ยกเว้นกลุ่ม 3 สามารถอุทธรณ์ได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้

ยื่นอุทธรณ์ได้ 8 หน่วยงาน ดังนี้

สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด

สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน

 

เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1ถึง8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1ถึง4

 

สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด

 

การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดหรือสาขา

 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เอกสารประกอบอุทธรณ์

1. บัตรประชาชน หลักฐานการมอบอำนาจ

2. แบบรับเรื่องอุทธรณ์ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ที่เว็บไซต์ www.moac.go.th ภายใน 8 วัน นับจากการยื่นอุทธรณ์

เป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้รับเงินกันทุกคนนะครับ

ขอบคุณ ฐานเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม