วิธีเสริมดวงชะตา บรรเทาปัญหาการเงิน การงาน ตามวันเกิดโหราศาสตร์แบบพม่า

ชีวิตไม่ ค่อยดี แก้แล้วหลายวิธี แต่ก็ยังเหมือนเดิม ห้ามพลาดเลยนะ วันนี้จะพาคุณไปเปิดตำรา การแก้เคล็ด เสริมดวงชะต า

ตามโหราศาสตร์แบบพม่า ที่มีมานานมากกว่าพันปี และมีคำร่ำลือว่า สามารถบรรเทาปัญห าต่างๆ ทั้งด้านการเงิน การงาน

ความรัก รวมไปถึงสุ ขภาพได้อย่ างอัศจรรย์ สำหรับใครที่ชีวิ ตพบเจอแต่อุปส รร ค ลองทำตามวิธีดังต่อไปนี้กันดูนะคะ

รับรองว่า จะช่วยเสริม ดวงชะตา นำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้อย่ างแน่นอนจ้า

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ : ระวังจะเสียเปรียบ ผู้อื่น ถูกโ ก ง ถูกให้ร้ายป้ายสีให้เสียชื่อเสียง เก็บ เงินไม่อยู่

การงาน : บูชา ไหว้ขอพร พระแก้วมรกต, เจ้าพ่อหลักเมือง, พระสยามเทวาธิราช, พระศิวะมหาเทพ เจ้าพ่อกวนอู

ด้วยมะพร้าวอ่อนมีเปียไม่ปอกเปลือก 1 ผล และไข่ต้ม 6 ฟอง

การเงิน : ทำบุญถวายสังฆทาน โดยเพิ่มของตัวแทนวันเกิด คือ ไ ฟฉาย เทียน แว่นต า น้ำตาลปี๊บ

เสริมความรัก : แก้ด้วยการใส่บ าตรด้วยมะพร้าว ไข่ ด อ กไม้สีแดง

สุ ขภาพ : ทำบุญที่เกี่ยวกับดวงต าและหั วใ จ ห้ามกินอาห ารที่มีไขมันมาก ควรทานส้ม ถั่ว ผักมากๆ

 

ผู้ที่เกิดวันจันทร์ : ระวังใจอ่อน เงินทองหมดไปกับการช่วยเหลือผู้อื่น ชอบเอาธุระคนอื่นเป็นเรื่องของตน

การงาน : บูช า ไหว้ขอพร เจ้าแม่กวนอิม พระสุรัสวดี ท้าวสุรนารี พระสุพรรณกัลยา (วีรสตรีต่างๆ) ด้วยอ้อยจำนวน 2 ข้อ

หรือ 15 ท่อน ด อ กมะลิ ด อ กเบญจมาศ ด อ กไม้สีขาว สีเหลือง

การเงิน : ทำบุญถวายสังฆทาน โดยเพิ่มของตัวแทนวันเกิด คือ ก าน้ำ กระติกน้ำ

ความรัก : แก้ด้วยการใส่บ าตร ด้วยส้มหรือมะนาว 4 ผล หรือผลไม้รสเปรี้ยว

สุ ขภาพ : ทำบุญที่เกี่ยวกับรักษ าโ ร ค ห้ามกินเ นื้ อวัว เครื่องในหมู ควรทานน้ำขิง กล้วย สั บ ปะรด

 

ผู้ที่เกิดวันอังคาร : ระวังศัตรูเรื่องงานหรือคนอิจฉา นินทาว่าร้ าย บริว ารหั กหลัง

การงาน : บูช า ไหว้ขอพร พระพิฆเนศ เจ้าพ่อเห้งเจีย พระนอนฯ พระนเรศวรฯ พระเจ้าต ากสินด้วยกุหลาบสีชมพู 8 ด อ ก

พุทราดิ บ 8 ลูก ทับทิม 3 ลูก ฝั กบัว 5 ฝั ก

การเงิน : ทำบุญถวายสังฆทาน โดยเพิ่มของตัวแทนวันเกิด มีดโกน กรรไกร

ความรัก : แก้ด้วยการใส่บ าตร ข้าวหอม อ้อยควั่น 15 ท่อน มะลิ 2 พวง ขนมทองทั้ง 9

สุ ขภาพ : ทำบุญปล่อยชีวิ ตสั ตว์ เครื่องมือแพทย์ ห้ามกินเ ลื อ ดทุกชนิด ควรทานมังสวิรัติเสริมดวง

 

ผู้ที่เกิดวันพุธ : ระวังคำพูด การตั ดสินใจที่ผิดพ ล า ด คดีความ มักขี้โ ร ค ป่ วยง่าย อย่ าหูเบา
การงาน : บูช า ไหว้ขอพร หลวงปู่ทวด เจ้าพ่อเสือ พระกฤษณะเทพ ด้วยส้มหรือมะนาว 4 ผล

การเงิน : ทำบุญถวายสังฆทาน โดยเพิ่มของตัวแทนวันเกิด คือ หนังสือสวดมนต์ ยาสามัญประจำบ้าน

ความรัก : แก้ด้วยการใส่บ าตร ส้ม อินทผลัม แกงสายบัว มะดันดอง

สุ ขภาพ : ทำบุญกับเด็กกำพร้า คนชรา ผู้ป่วยเบาหวาน ห้ามกินปู-หอย ควรทานส้ม น้ำสมุนไพร น้ำถั่วแดง

 

ผู้ที่เกิดวันพฤหัส : ระวังความดื้ อรั้น ชอบสอนคน สันโ ด ษ ซื่อตรงเกินไป

การงาน : บูช า ไหว้ขอพร พระพุทธชินราช หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อโตฯ พระพรหม รัชกาลที่ 5 หลวงพ่อสด

พระแม่ลักษมีด้วยฟั กทอง 1 ลูก ด อ กแคขาว 19 ด อ ก แตงกวา 5 ผล

การเงิน : ทำบุญถวายสังฆทาน โดยเพิ่มของตัวแทนวันเกิด คือ จีวร สบง พระพุทธรูป

ความรัก : แก้ด้วยการใส่บ าตร ข้าวหอม ฟั กทองแกงบ ว ด แกงส้มด อ กแคใส่กุ้ง แตงกวา 5 ผล

สุ ขภาพ : สวดมนต์ทำสมาธิ ทำบุญกับคนพิก าร ห้ามดื่มสุร าเ มรั ย ควรทานผักบุ้ง ตำลึง แอปเปิล

 

ผู้ที่เกิดวันศุกร์ : มักทำคุณใครไม่ขึ้น ขี้ใจน้อย แสนงอน เจ้าน้ำต า

การงาน : บูช า ไหว้ขอพร พระแม่อุมาเทวี เจ้าแม่ทับทิม พระนางพญ า ด้วยพวงมาลัย 6 พวง

การเงิน : ทำบุญถวายสังฆทาน โดยเพิ่มของตัวแทนวันเกิด คือ ปิ่นโต ผ้าอาบน้ำฝน ผ้าเช็ดหน้า

ความรัก : แก้ด้วยการใส่บ าตร ด้วยอาห ารมังสวิรัติ สั บป ะร ด ลูกตาลเชื่อม

สุ ขภาพ : ทำบุญกับสถาบันมะเ ร็ ง ห้ามกินเ นื้ อวัว ป ล าช่อน ห อ ยขม ควรทานแอปเปิล ฟั กทอง ด อ กแค

 

ผู้ที่เกิดวันเสาร์ : มักข าดคนอุปถัมภ์ แลกมาด้วยความเหนื่อยย าก พึ่งตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่น

การงาน : บูช า ไหว้ขอพร พระนารายณ์ เทพเจ้าไต้ฮงกง พระปางนาคปรก ด้วยกล้วยน้ำว้า 1 หวี

การเงิน : ทำบุญถวายสังฆทาน โดยเพิ่มของตัวแทนวันเกิด คือ ร่ม 1 คัน หรือกระโถน

ความรัก : แก้ด้วยการใส่บ าตร อาห ารเส้นต่างๆ น้ำทั บทิม ขนมลูกบัว สั บ ป ะร ด

สุ ขภาพ : ทำบุญกับคนพิก ารหรืออั มพ าต ปล่อยวัว ปล่อยเต่า ห้ามกินเ ลื อ ดหมู ควรกินมะพร้าวเสริมดวง

 

อ่านเพิ่มเติม