ค าถ าเเค ล้ วคลาด ป ล อดภั ย เดินทางไกลในช่วงสิ้uปี

พูดได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงใกล้สิ้นปี ใครๆก็อาจจะเดินทางไกล ขึ้นเขาลงห้วย หรืออาจจะเดินทางต่างจังหวัดสิ่งที่น่าเป็นกังวลก็คือในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อให้เราสบายใจและคนรอบข้างสบายใจ

วันนี้เราก็เลยได้แนะนำคาถาบทสวดดีๆสำหรับคนที่เดินทางไกลให้แคล้วคลาดรอดปลอดภัย เอามาฝากเพื่อนกัน

คาถาที่ 1 คาถาแคล้วคลาด ให้สวดคาถานี้ 3 จบก่อนเดินทางหรือขับรถ

”พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม”

คาถาที่ 2 คาถาป้องกันภัย สวดก่อนออกเดินทาง หรือทำภารกิจ

“ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันตา นะราปิจะ เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะตานิเม”

คาถาที่ 3 คาถาขับรถปลอดภัย

ตั้งนะโม 3 จบก่อนแล้วค่อยสวดคาถา ตามนี้ “เมตตัญ จะ สัพพะโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อัปปะริมานัง”

ควรจะเจริญเมตตาจิตอันกว้างใหญ่ อันหาขอบเขตมิได้ อันไม่มีเวร ไม่มีภัย ไปในสัตว์ โลกทั้งสิ้น ทั้งในทิศเบื้องบน ในทิศเบื้องต่ำ แล้วก็ในทิศขวาง บทคาถาของหลวงพ่อจรัญ

คาถาที่ 4 คาถาสำหรับเดินทางไกล

ก่อนออกเดินทาง โดยเฉพาะเวลาที่ต้องเดินทางไกล ให้ทำสมาธิ แล้วสวดบทนี้ก่อนออกเดินทาง

“มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติยาใน มะโนยาติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติมะติจะลัง”

คาถาที่ 5 คาถาเดินทางปลอดภัย ไร้อุปสรรค

“สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะ อะ อุ”

คาถาที่ 6 คาถายามคับขัน

คาถานี้ใช้สวดตอนอยู่ในสถานการณ์คับขัน หรือมีผู้ไม่ประสงค์ดีกับเรารอจ้องเล่นงานอยู่

“พุทโธเมสะระนัง เลนัง ตาณังชีวิตัง ปะริยันตะ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะปิดหู โมปิดตา พุทมิเห็น ธาดลซ่อนไว้ ยะ หายไป”

คาถาที่ 7 คาถาอัญเชิญพระเครื่อง

ใช้สวดกับพระเครื่องที่นับถือบูชา ก่อนที่จะออกจากบ้านก็ให้สวดบทนี้ จะช่วยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ให้แคล้วคลาดปลอดภัย และเสริมสร้างความเป็นสิริเป็นมงเป็นคล

“พุทธัง อาราธนานัง รักษา ธัมมัง สังฆัง อาราธนานัง รักษา”

คาถาที่ 8 คาถาเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย

อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี (วันที่เดินทาง)

ชัยศรีสวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี พระ (วันที่เดินทาง)

ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ ขอให้ข้าพเจ้า (และคณะ)เดินทางโดยปลอดภัย ปราศจาก ภัยทั้งหลายทั้งปวง ทั้งยานพาหนะ (รถ เรือ เครื่องบิน และอื่นๆ) และตัวข้าพเจ้า (และคณะ) เองด้วยเทอญ

คาถาที่ 9 คาถารอดพ้นภัย

สวดบทนี้ เมื่อต้องพบเจอสถานการณ์คับขัน ภัย เช่น มีคนคอยคิดไม่ดีใส่ จะทำให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้น “นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระเทเรหิปูชิตัง นะรานัง กะมะปังเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง”

นอกจากเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางแล้ว เราก็ได้นำบทสวดคาถาเรียกเงินเล็กๆ น้อยมาฝากกันด้วยค่ะ คาถาโชค คาถาเรียกเงิน เสริมทรัพย์ หลวงพ่อปาน

(ตั้งนะโม 3 จบ) พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (ว่า 1 จบ) วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหมฯ

ใช้สวดภาวนาเวลาตื่นนอน 3 จบ หรือเวลาใส่บาตร 1 จบ ก่อนนอน 3 จบหรือเวลาค้าขายจะทําให้มีโภคทรัพย์ มากมาย เรียกเงิน เรียกทอง โชคและลาภ ค้าขายร่ำรวย

ที่มา today line, mthai

อ่านเพิ่มเติม