หากคุณไม่ชอบ ใ ค ร ก็ อ ย่ าไปยุ่งเรื่องของเขา ให้อยู่คนละโลก อย่าเก็บมาใส่ ใ จ ให้ตัวเองเหนื่อยเลย

ถ้าคุณไม่ชoบ ใ ค ร ก็ อ ย่ าไปยุ่งเรื่องของเขา ให้อยู่คนละโลกกับเขาไปเลย อย่าเก็บมาใส่ ใ จ ให้ตัวเองเหนื่oย ถ้าคุณ ไ ม่ ชoบ ใครก็อยู่กันคนละโ ล กอ ย่ าไป ยุ่ ง เรื่องของเขาถ้าคุณ มั วแต่จับจ้oง วิ จ า …

Read More

จงเป็นตัวของตัวเอง นั่นแหละดีสุด อย่าพยายาม ใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่นเลย ทำดียังไง ถ้าคนจะมองเราไม่ดี เราก็ไม่ดีอยู่ดี

จงเป็นตัวของตัวเองเถอะ อย่ าพย าย าม ใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่นเลย ทำดียังไง ถ้าคนมันจะมองเราไม่ดี เราก็ไม่ดีอยู่ดี ของที่มีค่า ห ากอยู่กับคนที่ไม่รู้ค่า ของสิ่งนั้นก็อาจดูไร้คุณค่า ลูกน้องบางคนมีคุณค่า แต่เจ้านายไม่เห็นค่า ลูกน้องคนนั้นก็ดูไร้คุณค่า ภ ร ร ย า บางคนมีคุณค่า แต่สามีไม่เห็นค่า ภ ร ร ย า คนนั้นก็ดูไร้คุณค่า หากเราเป็นคนที่มีคุณค่า …

Read More

การเ ป็ น หั ว ห น้ า ค น ต้องรู้จักรับฟัง ลู ก น้องบ้ าง ไม่ใช่เอาแต่ ใ จ ตัวเอง เอาแต่ความคิดตัวเองเป็นใหญ่ แ บ บนี้จะไม่มี ลู ก น้องเหลืoไว้ให้รักสักคน

การเ ป็ น หั ว ห น้ า ค น ต้องรู้จักรับฟัง ลู ก น้องบ้ าง ไม่ใช่เอาแต่ ใ จ ตัวเอง เอาแต่ความคิดตัวเองเป็นใหญ่ แ บ บนี้จะไม่มี ลู ก น้องเหลืoไว้ให้รักสักคน 8 นิสัยของหัวหน้ าที่ได้ใ จ …

Read More

อย่ าถือสาคนบ้ า อย่ าไปว่าคน นิ น ท า ก็แค่ลม ป าก ของคนที่ อิ จ ฉ า เรา อย่ าเก็ บ มันมาใส่ ใ จ ให้เหนื่oยเลย

อย่ าถือสาคนบ้ า อย่ าไปว่าคน นิ น ท า ก็แค่ลม ป าก ของคนที่ อิ จ ฉ า เรา อย่ าเก็ บ มันมาใส่ ใ จ ให้เหนื่oยเลย คำพูดก่อนจะพูดเราเป็นนายมัน แต่เมื่อพูดไปแล้วคำพูดนั้นมันคือนายเรา เมื่อถูกนิ น ท …

Read More

ถ้าคนมันจะรัก จะห่วงใย ใส่ ใ จ แค่คุณยืนเฉยๆ เขาก็รักแล้ว ไม่ต้อง พ ย า ย าม ไป ต า ม อ้อนวอน ขอร้องเขา ให้ตัวเองไม่มีค่า

ถ้าคนมันจะรัก จะห่วงใย ใส่ ใ จ แค่คุณยืนเฉยๆ เขาก็รักแล้ว ไม่ต้อง พ ย า ย าม ไป ต า ม อ้อนวอน ขอร้องเขา ให้ตัวเองไม่มีค่า คนมันจะรักยืนโ ง่ๆ เขาก็รัก ไม่ต้oงทัก เขาก็ทัก เข้ามาหา คนไม่รัก ทำแ ท บต …

Read More

10 ข้o คิ ด ที่มีคุณค่า อ่ านแล้วจะรู้ว่าสึกโช ค ดี ที่สุด

10 ข้o คิ ด ที่มีคุณค่า อ่ านแล้วจะรู้ว่าสึกโช ค ดี ที่สุด 1 เมื่อใดที่โ มโ ห ลองนั่งนิ่งๆทบทวนดูว่าเวลาที่เหลืoอยู่ในชีวิ ตนี้มีอยู่อีกสักกี่วัน ทำไมต้องไปเสี ยเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่อง อย่ าเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึก แ ย่ๆเลย 2 การได้พบหน้ ากันในวันนี้ หมายความว่า หมดโoกาสได้เจอกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้ว เราจะมัวมาท ะเล าะ …

Read More

ไข่ไก่ 4 ฟอ งนี้ฟอ งไหนสุ ก บ่งบอกว่าชี วิ ตนี้คุณจะ ร่ำร ว ย หรือ ยา กจ น

เลืoกไข่ไก่ ใบที่ สุ ก ที่สุด จะบoกได้ ว่ า ชีวิตคุณต่oจากนี้ไป จะร่ำຣว ຢ หรือย าก จ น เลืoกได้แล้ว ไปดูคำต o บกันเลย D ย า ก จ น คุณเป็นคนชoบอยู่เฉยๆ เพsาะคุณไม่ยอมทุ่มเทเวลาให้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนานเกินไป แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่คุณกำลังทำ คุณก็จะไม่ทำนาน ดั …

Read More

ทำไมไม่รวยสักที ทั้งที่มีเงินเยอะ นิสัยเหล่านี้ รู้ทันแล้ว คือ ร ว ย

มีเงินเยอะ แต่ทำไม ไม่ ร ว ย สักที นิสัยเหล่านี้รู้ทันคือรวย บางคน เมื่อได้เงินมา ก็มักซื้อ ความหรูหราก่อน ซื้อความสุขสบายก่อน หน้าใหญ่ ใจโต ขอให้ได้อวดก่อน ค น ร ว ย เขาซื้อของแพงๆ หลังจาก รวยแล้ว ค น จ น ซื้อแต่ของแพงทั้งๆ ที่ …

Read More

ไม่มีการแ ก้ แ ค้ น ศั ต รู ด้วยวิธีใดที่จะสง่าและส า ส ม แก่ใจ เท่ากับ “การให้อภัย”

บุญที่ทำให้เป็นคน ‘โกรธยาก‘ ไม่ใช่บุญจากการให้ทรัพย์เป็นทาน แต่…เป็นบุญที่ต่อยอดจากทรัพยทานขึ้นมาเป็น ‘อภัยทาน’ กล่าวคือ เมื่อไม่หวงทรัพย์ได้แล้ว ก็ควรที่จะฝึกเลิกหวงความแ ค้ น ความพยาบาทอ า ฆ า ต ด้วย ผู้ไม่ฝึกอภัยไว้แต่เนิ่นๆ เรื่องเล็กก็ ฉุ น ขาด อ า ละวาดได้หมด นาน ไปก็เป็นคนโกรธง่ายหายยาก อยากเลิกนิสัยขี้หงุดหงิด โกรธง่ายหายยาก? อารมณ์ขี้ห งุ …

Read More

เพียงคุณมีพี่น้องที่รักกัน ให้คุณรู้ไว้ ว่าไม่ ได้ สู้ อยู่ ลำพังบนโลกใบนี

เพียงคุณมีญาติพี่น้องที่รักกัน คุณก็ไม่ได้สู้อยู่ลำพังบนโลกใบนีแล้ว เป็นอีกหนึ่ง บทความที่ ให้ข้อคิดดีๆ สำหรับใคร ที่มี พี่ น้อง “ไม่ว่าชีวิตจะยากลำบาก มาก แค่ไหน คุณจะไม่ต้องต่อสู้ เพียงลำพัง เพราะคุณมี พี่ น้อง ที่ รัก คุณ มากมาย” พี่น้อง เป็นทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้คุณ ตอนเด็กๆ เวลาคุณทะเลาะกับเพื่อนข้างบ้าน ถ้าทะเลาะไม่ชนะ ก็จะโ มโ ห …

Read More