10 ข้o คิ ด ที่มีคุณค่า อ่ านแล้วจะรู้ว่าสึกโช ค ดี ที่สุด

10 ข้o คิ ด ที่มีคุณค่า อ่ านแล้วจะรู้ว่าสึกโช ค ดี ที่สุด 1 เมื่อใดที่โ มโ ห ลองนั่งนิ่งๆทบทวนดูว่าเวลาที่เหลืoอยู่ในชีวิ ตนี้มีอยู่อีกสักกี่วัน ทำไมต้องไปเสี ยเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่อง อย่ าเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึก แ ย่ๆเลย 2 การได้พบหน้ ากันในวันนี้ หมายความว่า หมดโoกาสได้เจอกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้ว เราจะมัวมาท ะเล าะ …

Read More

ไม่มีการแ ก้ แ ค้ น ศั ต รู ด้วยวิธีใดที่จะสง่าและส า ส ม แก่ใจ เท่ากับ “การให้อภัย”

บุญที่ทำให้เป็นคน ‘โกรธยาก‘ ไม่ใช่บุญจากการให้ทรัพย์เป็นทาน แต่…เป็นบุญที่ต่อยอดจากทรัพยทานขึ้นมาเป็น ‘อภัยทาน’ กล่าวคือ เมื่อไม่หวงทรัพย์ได้แล้ว ก็ควรที่จะฝึกเลิกหวงความแ ค้ น ความพยาบาทอ า ฆ า ต ด้วย ผู้ไม่ฝึกอภัยไว้แต่เนิ่นๆ เรื่องเล็กก็ ฉุ น ขาด อ า ละวาดได้หมด นาน ไปก็เป็นคนโกรธง่ายหายยาก อยากเลิกนิสัยขี้หงุดหงิด โกรธง่ายหายยาก? อารมณ์ขี้ห งุ …

Read More